دنیای یخ بسته

گریزونم نمیدونم
چرا درگیر تشویشم
تو این دنیای یخ بسته
پراز شعله ی آتیشم
وجودم خالی از احساس
چشامو رو همه بستم
نمیدونی چقد سختی
کشیدم تا که برگشتم
یادت هس توی این جاده
باهم خاطره ها ساختیم
به هم قول ابد دادیم
ولی همدیگه رو باختیم
نمیخام خاطره هامون
یادم بیفته هرلحظه
حالا ندارمت ای وای
بدونت مردنه محضه
میبندم چشامو،نمیخام بدونی
نمیخام توی فکرو ذهنم بمونی
چه تقدیر شومی واسه ما رقم خورد
همه آرزوهام واسه بودنت مرد

https://www.academytaraneh.com/99350کپی شد!
757
۶