دلم داره تنگ میشه

دلم داره تنگ میشه واسه لبخند شیرینت

واسه حرفهایی که می گفتی توی گوشم به آرومی

برای رد پای تو ، توی گل های بارونی

برای عکس احساست روی دیوار تقدیرم

برای سایه هایی که توی کوچه گم می شد

به دنبال جای پاهات ، گل از خنده ام باز می شد

دلم داره تنگ میشه واسه زخم نگاهی که

بدون تو می رقصید توی اشک هام می لرزید


این ترانه شامل ۳۰ بیت می باشد …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: