ملودی عشق

………………………… بیا و نظاره گر باش که ساز دلم فقط برای تو کوک است و عاشقانه می نوازد آوازی خوش با حروفی خوانا ……
دو… دویدن به سمت تو با اشتیاقی کودکانه
ر… رسوایی در هجر تو با انتظاری بیکرانه
می… میراثی از مهر به یاد تو با سندی درکاشانه
فا… فاصله است تا دست تو با اشکی روانه
سل… سلامی گرم نثار تو با عشقی کورکورانه
لا….لالایی برای تو با خوابی از جنس ترانه
سی… سینه ای لبریز از عشق به یاد تو با اندوهی جاودانه
پس بیا تا سی و دو حرف الفبا خوش رقصی کند در دفتر خاطراتم.
بگذار اینبار ساز غم انگیز عاشقی به جای فصل، آواز وصل را سر دهد. بیا تا به جای دویدن بی انتها ،دوستی بی ادعا مطلع شعرم باشد.به جای رسوایی هجر، رقص و پایکوبی همنشین تنهاییم باشد.به جای میراثی ازکینه ،میعاد گاه مستیمان خودنمایی کند در جلوه گاه گیتی.به جای فاصله و دوری، یک فنجان چای گرم همبستر محفل گرممان باشد.به جای سلامی بی پاسخ از جانب تو،سلامتی تو در میان باشد .به جای لالایی های شبانه لاف عاشقی بزنیم و درآخر به جای سینه ای آکنده از نفرت سیمای زیبای تورا نظاره گر باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: