دل بریده….

 

واسه برگشتن من 

دنیا زیرو روو نکن

وقتی  پایانی نداری 

قصـتو شروو نکن

 

اینقد گذشته رو 

تو به یاد من  نیار

دل بکن از این من ̖ 

خسته ی بی هم قطار

 

غربت ثانیه هام 

زخـم روزای بــــد

حرمت شکسته ی 

این دل نابلـــــد

 

ناجی نجات تــو  

از توو برگـــای خزوون

وقتی پاهات ریشه زد 

نداری ازم نشــون

                   ******

من بهــت بد کردم ، چون دلم صادق بود

تو به فکـــر رفتن ، من دلم عاشق بود

                  ******

از کجا باید بگم

پیش کی شاکی بشم

با کــدوم عابر شهر

تو بگـــو خاکی بشم

 

همه ی مردم شهر

روو ازم می گیرند

پای دل کندن ازت

بدجوری دلگیرند

 

بین این مردم شهر

فرصت دوباره نیست

وقتی ابرا می رسند

جا واسه ستاره نیست

                         ******

من باهات بد کردم ، چون دلم صادق بود

تو به فکر رفتن ، من دلم عاشق بود

 

 

#حسین-خزایی

۲۸/۰۹/۱۳۹۴

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

384
۲