دل خوشی

چقد زندگی پیش تو عالیه
چقد خونه باتوتماشاییه
توعمق چشات عشق پرمیزنه
چقدعاشقی باتورویاییه
*
میخام خیره شم توی عمق نگات
تموم جهانو تماشا کنم
میخام دس بذارم تو دستای تو
یه دنیا خوشی تو دلم جا کنم
*
میخام زندگیم با یه لبخند تو
پراز عشق وغرق یه رنگی بشه
میخام جوری عاشق بشم که جهان
دیگه خالی از قلب سنگی بشه
*
توهرلحظه با دیدنت قلبمو
تو عمق خیال وعطش میبری
منم اونی که از تموم جهان
تویی که فقط دل ازش میبری
*
پرازآرزوهای بی انتهام
پراز خواستنت توی هر حالتم
مهم نیس چن وقته با من بدی
همین که الان دارمت راحتم
*
و………..ادامه دارد.

فرخنده تمیمی “آرام”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

778
۸
۳