اونیکه میمیره دله…

دستاتو دیگه
توو دست ندارم
تو میری بادرد
همدست میشم/

هر کوچه ای رو
پی تو گشتم
بازم اسیره
بن بست میشم/#
______________

از آرزوهام
چیزی نمونده
باز آرزومه
بی توبسازم/

دنیامو باید
با صبر و طاقت
توو دوریه تو
ازنو بسازم/#

√√√
از خاطراته تلخه تو
خاطر من آزرده شد
گلی که کاشتی تودلم
با رفتنت پژمرده شد
))))))(((((
تو ظلم ستیزی میکنی
بازم عزیزی میکنی
میگی که موندن مشکله
اونی که میمیره دله
اونی که میمیره دله
√√√

آینده دیگه
آینده ای نیس
وقتی که توی
گذشته گیرم/

لعنت به مرگی
که زندگی شد
هر نفسم رو
باید بمیرم/#

_______

من راهو باتو
بیراهه رفتم
قلب تو بامن
که راه نیومد/

این جاده هاکه
نشون نمیدن
پاهات مسیرُ
با کی قدم زد/#

√√√
از خاطراته تلخه تو
خاطر من آزرده شد
گلی که کاشتی تودلم
با رفتنت پژمرده شد
))))))(((((
تو ظلم ستیزی میکنی
بازم عزیزی میکنی
میگی که موندن مشکله
اونی که میمیره دله
اونی که میمیره دله
√√√√

https://www.academytaraneh.com/98347کپی شد!
552