حس مشترک

ترانه ای که به امید خدا چن وقت دیگه با صدای “محمد ماهان” منتشر خواهد شد

بهم ثابت نکن هستی،وجودت پیش اون گیره
به پای اینهمه خواهش ،زمان از دست من میره
گرفتی سوی چشمم رو،هنوز خیسه هنوز تاره
نفهمیدم یکی جز من،با عطرت خاطره داره
***
بهت رو میزنم هربار،بهم بی اعتنا میشی
تو هر خونه به جز اینجا،قدم بگذاریم کیشی
هنوز ماتم به رو دستات ،شاید این بازیو بردی
گرفتم دستتو هربار،جلو چشمام زمین خوردی
***
بهم ثابت شده رفتی،ولی بغضم هنوز اینجاس
یه لحظه دوری از قلبت،همونجا آخر دنیاس
من و ابرای سرگردون،یه حس مشترک داریم
از این باریدن بی وقت،از این تنهایی بیزاریم
***
بهت رو میزنم هربار،بهم بی اعتنا میشی
تو هر خونه به جز اینجا،قدم بگذاریم کیشی
هنوز ماتم به رو دستات ،شاید این بازیو بردی
گرفتم دستتو هربار،جلو چشمام زمین خوردی
۱۴/۲/۹۴

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98314کپی شد!
558