پوریا محمدی کیا – قمار (عضو آکادمی ترانه)

 

قمار

خسته از دنیا و بازیهاش
عشق من رسوای این شهره
چند سالی حالم این بوده
خنده با لبهای من قهره

بین ما چیزی نبود و نیست
عشق ما تکرار رفتن هاست
من غرورم رو فدا کردم
دلهره سهمم از این روزاست

تا به امروز عاشقت بودم
با تو بودن درد مزمن بود
من قماری با تو کردم که
برد واسم غیر ممکن بود

پای من کوتاهه از این عشق
تا که تو لب واکنی می رم
تو بخوای می مونم عاشقتر
تا که تو بد تا کنی می رم

فصل بی تو فصل سردی بود
کوچه ها درگیر آدم هاست
عده ای کم عشقو می فهمن
بی تو این شهر شهر آهن هاست…

پوریا محمدیکیا ( اعضای آکادمی ترانه )

 

 

لینک دانلود – قمار

https://www.academytaraneh.com/98045کپی شد!
1882
۴
۱