اهنگ فاصله

به لب های سردم یه مهری بزار به تسکین گریه پناهم نده

کنارم بمون تاکه زندم هنوز  دو دستی منو بر تباهی نده

تمنا کنم تا تو عاشق بشی من هر روزمو از تو خواهش کنم

غرورو بکش تاکه زنده ام هنوز منم بقضمو باتو خوابش کنم

چقد فاصله بین ما حاکمه  منم مجرمم توی این عاشقی

یه امشب منو جا بده تو دلت ببینم تورو پای این عاشقی

چه ویرونی پشت هر مهر من ببین خوبیم باز نیومد بتو

بزارمن برم تا توبهتر بشی اخه گریه هم نیومد بتو

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: