بیا

عمریست دلم در انتظار است بیا
پاییز دلم با تو بهار است بیا
بی روی تو و نرگس رویت جانا
حال دل این جهان چه زار است بیا
تقویم دلم بی تو خزان است بیا
حال دل از این چهره عیان است بیا
در سینه ی من از غمِ دوری جانا
صد درد عیان و صد نهان است بیا
یک شب بزن باده و مستانه بیا
پُر کن قدح و ساغر و پیمانه بیا
یک شب تمام عشق شو در تن من
در تاب و تبم تو عشق جانانه بیا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: