یه ترانه

همدم من یه ترانه ست
یه دلیل بی بهانه ست
اشک چشمام جاری اما
فکر فردا عاشقانه ست
توی این دل فکر فردا
توی فردام فکر دیروز
که چه کردیم با دله هم
تو دلم غوغاست امروز
دل عاشقم نشسته
کج این خونه ی خسته
دلش میخواد بارون بباره
رو تن زمین خسته
خونه با گریه هماهنگه
دله من تنگه کجایی
واسه من سخته جدایی
دلو میشکنم خدایی
عشق من بگو کجایی
بگو از درد و جدایی
بگو از غروب فردام
که نبود فکر تو همرام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: