پاییز

دوباره پاییزه
فصل برگ ریزه
ازآسمون بارون
دوباره میریزه
**
دوباره یار رفته
دلم چه شکسته
گل نومیدی
به دلم نشسته
**

دیگه برام بهاری نیس
واسه دلم دیاری نیس
برای سنجش غمم
دیگه متر وعیاری نیس
**
هر روز من جنون شده
دلم پره ز (از)خون شده
آواز شب تار من
خالی ز (از)حس و جون شده
**
برگای رنگین
غروبای غمگین
زرد ونارنجی
روهم میشه سنگین
**
دوباره تنهایی
شبای یلدایی
بدون تو این عشق
میشه شیدایی
**

دیگه برام بهاری نیس
واسه دلم دیاری نیس
برای سنجش غمم
دیگه متر وعیاری نیس
**
هر روز من جنون شده
دلم پره ز (از)خون شده
آواز شب تار من
خالی ز (از)حس و جون شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: