امپراطور

توی قلمروی دلم

تویی که پادشاهمی

فرمانروایی کن برام

تویی که تکیه گاهمی

فرمان عاشقی بده

خودم طرفدار توام

دنیا علیه تو بشه

خودم هوادار توام

تو امپراطور منی

محکم قدم هاتو بزار

مسلطی به قلب من

راحت منو تنها نزار

غرور مردونه تو

خلع سلاحم میکنه

چشات به عشقو عاشقی

منو مجابم میکنه

قلمروی قلب منو

متحد دلت بکن

تو امپراطور منی

همینجا پادشاهی کن

تو امپراطور منی

محکم قدم هاتو بزار

مسلطی به قلب من

راحت منو تنها نزار

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/97088کپی شد!
759
۱۳
۴