تظاهر کن

صدا و موسیقی : رشید زرین

 

تظاهر کن پیش همه که هنوزم دوسم داری

تظاهر کن تا خودِ صب شبا واسه من بیداری

 

تظاهر کن وقتی میرم تا برگردم نگرونی

تظاهر کن وقتی کمی دیر برگردم پریشونی

 

تظاهر کن فاصله مون انگاریکه یه نفسه

تظاهر کن دنیا واست بدونِ من یه قفسه

 

تظاهر کن دست از سر این عشقمون نمیکشی

تظاهر کن اگه مُردم عاشق هیچکس نمیشی

 

تظاهر کن که آغوشت برای من جان پناهه

تظاهر کن  چشمای تو  منتظر  یه نگامه

 

تظاهر کن اون مردی که توو فال قهوه تِ منم

تظاهر کن که میترسی  یه روزی از پیشت برم

 

تظاهر کن بندِ دلت با یک نگام پاره میشه

تو میدونی که این دلم با این کارا چه دل خوشه 

 

این یک اتود و  ضبط  خانگیست

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/97026کپی شد!
1593
۴۹
۵