عاشق کشی

این ترانه روی ملودی نوشته شده

با تو من مثل بهارم
بى تو اما آروم ندارم
قصه دردم , تب سردم , پر اشکم
پاییز زردم , قصه بارونم
تو چشات آرامش محضه وقتى نباشى دلهره دارم
بى قرارم , غصه دارم
بیشتر از این دیگه طاقت ندارم
بى تو نمى تونم
من فقط فکر تو و تو به فکر دیگرى
قلب من رو با خودت تا کجاها میبرى
از خدا خواستم یه روز همدم دنیام تو شى
اما تو انگار فقط دارى عاشق مى کشى
فکر من نیستى چرا من که از افکارت پرم
من که مثل بچه ها گول نگاتو میخورم
خواهشم اینه ازت , فکر من باشى فقط
با تو من مثل بهارم , بى تو اما آروم ندارم
قصه دردم , تب سردم , پر اشکم
پاییز زردم , قصه بارونم
تو چشات آرامش محضه وقتى نباشى دلهره دارم
بى قرارم , غصه دارم
بیشتر از این دیگه طاقت ندارم
بى تو نمى تونم
اسم تو تو هر صفحه پر شده از دفترم
هرجا میرم یادتو توى قلبم میبرم
یاد من نیستى بگو چى رو حاشا مى کنى
اشک چشماى منو باز تماشا میکنى
من که هر چى گفتى بهت گفتم باشه عشق من
باز یه کارى کردى قلبم تنها شه عشق من
خواهشم اینه ازت , فکر من باشى فقط
من فقط فکر تو و تو به فکر دیگرى
قلب من رو با خودت تا کجاها میبرى
از خدا خواستم یه روز همدم دنیام تو شى
اما تو انگار فقط دارى عاشق مى کشى

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/96543کپی شد!
696
۳