رفتن تو

رفتن تو چه خوب چه بد عزیزه
فکرنکن اشک ازتوچشام بریزه
این دل و اون دل میکنم بدونی
دور شدن ازتو واسه من گزیزه
**
تورفتی وپشت سرت دل من
آهنگ عاشقی کشی اتو خونده
حسرتی پشت سرتو نداره
نمیدونی دل تو دلش نمونده
**
حالا چشام پرشده از ستاره
آسمونی که دیگه شب نداره
گم شدی تو ،تو دل من که ابرش
به حال تو هرثانیه میباره
**
قشنگتر از این واسه من نمیشه
من باشم و تو واسه من نباشی
برو دیگه هیچی برام مهم نیس
بهتره که از من و دل جداشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1238
۲۲
۲
۴