جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه) – ۹۴/۰۷/۲۴

دومین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه)
از کلیه اعضاء سایت آکادمی ترانه و علاقمندان دعوت بعمل می آید در این جلسه حضور یابند .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی