عشق بچگی …

ده سال قبلو خووب یادم هس
وقتی تورو هر روز می دیدم
هم بازی روزای شیرینم
ده ساله بوی بچگی میدم!

رفتی به سمت آرزوت اما
من کودکی رو بی تو سر کردم!
این کوچه با لبخند تو خوش بود
رفتی و دنیامو هدر کردم!

حالا دوچرخه م توی انباره
با بوق قرمز رنگِ شیپوری!
با اون نواری که بهش بستی
با خاطراتی که ازش دوری!

باید برات از عشق می گفتم
اما یه چیزی ساکتم می کرد
تو بچگی مرد کسی باشی!
تو بچه گی هم پرسه شی با درد!

حالا تو اینجا روبروی من
نه! باورش سخته نمی فهمم!
دست تو تو دست یکی دیگس
چن ساله تنهایی شده سهمم!

حالا دوچرخه م توی انباره
با بوق قرمز رنگِ شیپوری!
با اون نواری که بهش بستی
با خاطراتی که ازش دوری!

#ساره_رسولی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: