پشیمونی

برگشتی پیش من / بــا گـــــریه و زاری

حالا تو می فهمی / حــال مـــنـو داری

یادت میاد اون روز / دستامو رد کــردی

هر لحظه می گفتم / ای کاش بر گــردی

چرا باز اومـــدی پیشم دوبـــاره / دیـــدی چــوب خـــدا صدا نداره

دیگه مُردی تو این دل شکسته / تو رو حتی به یــــادش نـمیاره

روزی که با خیالت سر میکردم / تو خوش بودی و من گریه میکردم

شب و روز از خدا خواستم بمونی / ولی رفتی و گفتی بر نمیگردم

دیر اومدی دیگه / تنهایی عادت شد

مثل خودت حالا / دلم ازت رد شد

دیگــه برای تو / دلـم نمی ســـــوزه

گفتم یه روز میای / حالا همون روزه

چرا باز اومـــدی پیشم دوبـــاره / دیـــدی چــوب خـــدا صدا نداره

دیگه مُردی تو این دل شکسته / تو رو حتی به یــــادش نـمیاره

روزی که با خیالت سر میکردم / تو خوش بودی و من گریه میکردم

شب و روز از خدا خواستم بمونی / ولی رفتی و گفتی بر نمیگردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95626کپی شد!
1176
۶
۳