رسیدن به تو

رسیدن به تو

رسیدن به تو آرزومه هنوز توو این آرزو غرق رویا شدم

توو این آرزو حاضرم بگذرم از این زندگی از نفس از خودم

***

یه عُمرِه که حسرت به دل پای تو نشستم که آخر بشی مال من

توو آشفته بازار این زندگی کسی با خبر نیست از حال من

***

نمیشه چشامو ببندم به روت نمیشه که ساده ازت رد بشم

توو این سرنوشت بد لعنتی مثِ خیلی ها با تو هم بد بشم

***

همه آرزومه رسیدن به تو، هنوزم به این ماجرا دلخوشم

نمردم تو مرداب این بیکسی، هنوزم به عشقت نفس میکشم

***

ادامه دارد…..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

635
۱۰
۴