امشب

امشب از اون شباییه که خواب به چشمام نمیاد که این دل عاشق من هیچی رو جز تو نمیخواد
امشب از اون شباییه که قلب من پر از غمه جای کسی نیس تو دلم دیگه بریدم از همه
امشب از اون شباییه که دیگه دیونه میشم دلم دیگه تاب نداره خسته از این خونه میشم
از اون شبای تلخیه که آخرش دق میکم. یا اینکه دیونه میشم یا تورو عاشق میکنم
از اون شبای سردیه که دیگه آروم نمیشم از تو هوای عشق تو من دیگه بیرون نمیشم
امشب از اون شباییه که بی تو آشوبه دلم. با اینکه غرق گریه ام حس میکنم خوبه دلم
با اینکه رنگ انتظار نشسته روی قلب من حس میکنم یکی شده عشق تو با وجود من
امشبو تا خود سحر با خاطراتت میشینم یا اینکه میمیرم برات یا تورو آخر میبینم

https://www.academytaraneh.com/95447کپی شد!
908
۳
۲