اولین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه) – ۹۴/۰۷/۱۰

 

اولین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه)

از کلیه اعضای آکادمی ترانه برای حضور در جلسه دعوت بعمل می آید .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی