اولین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه) – ۹۴/۰۷/۱۰

 

اولین جلسه شعر و ترانه خوانی بهمراه نقد آثار ( آکادمی ترانه)

از کلیه اعضای آکادمی ترانه برای حضور در جلسه دعوت بعمل می آید .

https://www.academytaraneh.com/95310کپی شد!
1922
۴
۳