شاخه گل

رو نیمکت کنارم یه شاخه گُله
که پُر می کنه جایِ خالیتو باز
دارم غرق میشم تو بارون ولی
تو دنیاتو با عشقِ دیگت بساز

به من فک نکن که پریشون بشی
فدای سرت من بمیرم برات
تو خوش باشی حالِ منم بهتره
دلم چیزی نیس کُلِ جونم فدات

چقدر زیر بارون قدم می زنم
خیال می کنم تو کنارِ منی
یه شاخه گُل رز توو دستِ توئه
توو بارون کنارم قدم می زنی

به یادت میارم همیشه ولی
به یادها سپردی تو عشقِ منو
تو دنیاتو با عشقِ دیگت بساز
تا من خوب ببینم همین رفتنو
………………………………..
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

325
۱