تقصیر خودم بود….

تقصیر تو نبود

این قصه این بشه

مرز میون ما

دیوار چین بشه….

تقصیر تو نبود

منو رها کنی

تنهایی منو

بی انتها کنی….

فرصت داشتنه

تو فوق العاده بود

کوتاهی از منه

پر از افاده بود….

وقتی که قلب تو

قولی برای عشق

به هیچ کسی به جز

خودم نداده بود….

پاهای لعنتیم

جای قدم زدن

کنار تو‌ پیِ

رفتن و جاده بود…..

کوتاهی از منه

پر از افاده بود

وگرنه داشتنت

اون روزا ساده بود….

چه جور کنار بیام

با قلب ناخوشم

خودم رو واسه این

کوتاهی میکشم…

محکوم باختنم

دور از چشای تو

لعنتی کم گذاشت

قلبم برای تو….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95254کپی شد!
369