سوءظن

بیا بشین کنارمو
خوشبختیمو رقم بزن
معادلاتِ ذهنمو
با موندنت بِهَم بزن

بذار بِهِم ثابت بشه
هنوز یه کم دوسم داری
بخاطر خواهش من
پا رو غرورت میذاری

بذار که باور بکنم
هنوز دلت پیش منه
هرچی بوده تموم شده
بگو همش سوءظنه

هیزم نریز روی آتیش
این شعله دامن گیر میشه
احساس بی نظیر من
بند غل و زنجیر میشه

هنوز جایی مونده برا
برگشت اون عشق عمیق
حواسِ تو پَرتِ چیه؟!
بیا بیشن پیشم رفیق

بیا بشین کنارمو
خوشبختیمو رقم بزن
معادلاتِ ذهنمو
با موندنت بِهَم بزن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/95156کپی شد!
539