عشق ُ نمیفهمی

عشقُ نمیفهمی…

توهم شبیه همه ای
شلوغو پرهمهمه ای

میل به موندن نداری
میری و تنهام میذاری

عشقی نبوده حسّهِ تو
دریغ کن ازمن دَسِّه تو

خاطرِت موندنی نبود
قصهء تو خوندنی نبود

باخیاله آسوده برو
دنیات نابوده برو…….

>>>>
قلبه تو از سنگه
باکی نمی جنگه!

همه توو کشفه تَن
سفت کفشتو بِبَن

ببر چمدونه تو
خونه بدونه تو

چه خوبو روشنه
امروز..،روزه منه
>>><<<<<

محبتاتو دیدمو
نیّتتو فهمیدمو

با تو در اشتباهه مو
بیتو چه روبراهه مو

جاده رو منتظر نذار
بیا یه صدسالی یه بار

انگیزه نیس بگم نرو
بدجور خسه ام، برو…..
…….
عهد تو موندنه
یا دل سوزندنه

هر روز مسافری
همون بهتر بری

از آرزوم کمی
همیشه مبهمی

زیادی بیرحمی
عشقُ نمیفهمی….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: