با من چکار کرده خدا…

بامن چکار کرده خدا…

بعد عمری خاطِرتِ
عزیزتر از جونه منه/
هرشب غمه نبودنت
توخونه مهمونه منه/#

یه لحظه هم خیاله تو
از سره من بیرون نرفت/
چشام بجز دیدنه تو
پلکاشو روی هم نبست/#

دلم نیومد عشق تو
توی سینه دفن کنم/
هرگز این مردُ نشد
که من دوباره من کنم/#

تورو من دست خدا
منو به کی سپردی تو؟/
بازی نبوده عاشقی
اینقد نگوکه بُردی تو/#

>>><<<>>>><<<<<>><<<<
این مرد هنوزم همونه
همون حسو حال و هوا/
اسمت سره زبونمه
اونو ازت میخام خدا/#

چی میشه برگردی پیشم
رها بشم از این روزا/
بدجوری عاشقت میشم
خستم از این وضع بخدا/#

این مردکجا شکله منه
این قامت و این شونه ها/
اینقده افتاده نبود
با من چکار کرده خدا……

واسه دردام همدردی نیس
لعنت به این فاصله ها /
کارم بجز شب گردی نیس
با من چکار کرده خدا…….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: