عشق خیالی

تواین شبا همه ش میگیره این دلم

ای خدا چیکارکنم خبر نداره از دلم

هی میگم میفهمه این دل که چقد عاشقشم

توی رویاهام نیست و ولی من بیادشم

همیشه ازش میخوندم نمیدونم چ حالی داشت

حتی واسه یه لحظه واسه من وقتی نذاشت

اونیکه عاشقی رو معنی کرد

عشقمو توی دلش تنبیه کرد

شاید از اولشم عاشقم نبود

عشقم و عشق خیالی کرد

همون عشقی که واسش یه روزی میمردی

واسه ی داشتنش بمن من چه حرفا میگفتی

آره من حرفی ندارم حالاکه تو رفتی

دیگه واست نمیخونم دیگه واسم مردی

همه روزا رو به یادت میشمردم

دیگه نیستی توی دنیا تنها موندم

آخه این چه عشقیه که تهش جدایی داره

دیگه عاشق نمیشم عاشقی چه حالی داره

اونیکه عاشقی رو معنی کرد

عشقمو توی دلش تنبیه کرد

شاید از اولم عاشقم نبود

عشقم و عشق خیالی کرد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: