قسم خورده بودم

قسم خورده بودم ازت بگذرم
حالا که گذشته من آب از سرم
قسم خورده بودم تلافی کنم
نمیخواستم این بار پیشت بشکنم
میخواستم برم تا منو گم کنی
منو مثل قبل بازی حرف مردم کنی
مهم نیس چی میشه ته قصمون
بزار که تموم شه همه غصمون
نگو رفتنم چیزیو حل نکرد
حالا دنبال خاطراتم بگرد
دیگه از دلم میبرم یادتو
نمیدم دیگه گوش به فریاد تو
مثه سرنوشتم سیا شد دلم
واسه برنگشتن حالا یکدلم
شده میگذرم تا ابد از خودم
نمیرم دیگه سمت عشق یک قدم
بدون تو اینجا هوا ابریه
دقیقا همونی که دوست داریه
نبودت رو قد حضورت میخام
میدونم تو هم خسته ای از هوام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: