زندگیم از توست

سکوتی مرده در خویشم / یه شعر ِ رفته از یادم

یه حس ِ خالی از بودن / غباری در دل ِ بادم

صِدام فریاد ِ شبگیره / که از تو دور ِ دور هستم

یه کوله بار اندوهه / روی این شونهء خسته ام

بیا که زندگیم از توست /نفسهام بی تو می میرن

غروب ِ مرگِ رویاهام /طلوعی تازه می گیرن

اگر چه جادهء غربت / همش تاریک وبیراهه

تو چشمام بغض بارون و/ رو لبهام حسرت وآهه

پی ِ عشق تو می گردم/ به هر جا و به هر سویی

طنین ِ سبز ِ بیداری / تو عطر ِ باغ ِ شب بویی

منو دلشوره های خیس / منو داغ یه گلبوسه

می دونم لحظه رفتن / برام مث یه کا بوسه

بیا که زندگیم از توست /نفسهام بی تو می میرن

غروب ِ مرگِ رویاهام /طلوعی تازه می گیرن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94745کپی شد!
737
۷
۳