ابرو بارون

تو یه ابری من یه بارون
سازمون کوک همیشه
تو طبیعت ناجیه دل
دنیا مون پر غم نمیشه

تو یه خشک سالی غریبو
ابرومون تاشو نمیشه
تو یه پر باری میخونیم
نقش میبندیم پشت شیشه

تو یه دنیا سر فرازیم
با خدا قصه میسازیم
تو یه پاکی اوج گرفتیم
میخونیم اگه ببازیم

تو یه ابرو غرشو من
یه قطره رو سره مردم
سازمون کوک همیشه
تو خیال حتی توهم

صدا مون نرمو احساسی
تو یه خاطراته زیبا
کل دنیا قصه داریم
تو یه کشتی رویه دریا

تو یه دنیا سر فرازیم
با خدا قصه میسازیم
تو یه پاکی اوج گرفتیم
میخونیم اگه ببازیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: