قشنگترین پدیده

توو چشم نازوروشنت خورشیدکوچیکه وگمه

وقتی نگات دوره ازم دلم پرازتلاطمه

الان شبوقسم دادم چشم ازنگات برنداره

گفتم بجای ماه تورو روطاق چشماش بذاره

توو گرمی نگاه توثانیه ها یلدامیشه

فردااگه نیاد,نگات مال خودم تنها میشه

توباغیودوتاچشات مثله گلای نرگسه

بایدکه باغبون بشم دست کسی بت نرسه

یه وقتایی شازده ای ومالک قلب آدما

اونموقع من به عشقتون میشم گداترین گدا

دلت یه آسمونه وآبی وصافوبی غبار

وقتی هواش بارونیه غصه شو روی من ببار

لطافت دستای تواصلا خود ابریشمه

نوازش وبوسیدنش دیگه کارهمیشمه

یه وقتاکه مهتابی وسقفی روی سرهمه

من حسودی میکنمومیگم که اون مال منه

جواهری!چشم همه یه جورایی دنبالته

واسه همین این دیونه هی نگران حالته

گاهی میشی پرنده وپروازوازسرمیگیری

بایدشکارت بکنم نری یه جایی اسیری

یه دریامهربونی ویه موجی ازمحبتی

قشنگترین پدیده ازپدیده های خلقتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9435کپی شد!
963
۲۷