خاکستر ماه. از مجموعه ترانه مومنانه

خاکستر ماه
…………
به کوچه به خونه به من فکر کن
تو هم عاشقونه به من فکر کن
اگه بی بهونه اسیر توام
تو هم بی بهونه به من فکر کن
***
رو خاکستر ماه زانو زدم
همه جای این راه زانو زدم
من از اولین لحظه ی عاشقی
به پای تو ای شاه زانو زدم
***
به من فکر کن شاه بانوی عشق
به این عاشق در تکاپوی عشق
به من فکر کن زیر بارون و ماه
پناهم بده زیر ابروی عشق
***
شب من شب تو شب حادثه س
که خاکستر مرده پاشیده روش
ببین مرگ خاموش پروانه رو
تو چشمای این شام آتیش فروش
***
ببین جنگ شب بو و شمشیرهاس
مصاف قناری و زنجیرهاس
تو رب النوع ماه و آیینه ای
بگو شیشه ی عمر این شب کجاس
***
رو خاکستر ماه زانو زدم
همه جای این راه زانو زدم
من از اولین لحظه ی عاشقی
به پای تو ای شاه زانو زدم

https://www.academytaraneh.com/94184کپی شد!
650
۶