دل شکسته

واسه گریه کردن بهونه زیاده
بازم گریه کردم بدونه بهونه
تورو خیلی وقته تو قلبم شکستم
ترک های قلبم دلیل همینه

نفس سیره از این هوای زیادی
چشات بی اجازه رغیبو میدیده
همه خاطراتو به یادم سپردی
دیگه چشمم از روز خوش نا امیده
دیگه چشمم از روز خوش نا امیده

ترجیع بند: ( چه قد توی فکرم با تو سر کنم
با من بودنت خیلی بی معنیه
تو که بیخیال منو عشقمی
دلیل توجم به کارات چیه
تو داغه حسادت میسوزم ولی
میدونم رغیبم ازم بهتره
تو انقد قوی ای که از فاصله
یه چیزی میگی تا دلم بشکنه)

گلویی که بغضم نشونه گرفته
تحمل نداره برای شکستن
همه زندگیمو به سرقت می بردی
ولی بی تفاوت یه گوشه نشستم

تو با مهربونی میونه نداری
چرا زورکی خنده هاتو میخواستم
میدونم جوابی نداره سوالام
کجایی؟ مهمی، دوباره میپرسم

ترجیع بند: ( چه قد توی فکرم با تو سر کنم
با من بودنت خیلی بی معنیه
تو که بیخیال منو عشقمی
دلیل توجم به کارات چیه
تو داغه حسادت میسوزم ولی
میدونم رغیبم ازم بهتره
تو انقد قوی ای که از فاصله
یه چیزی میگی تا دلم بشکنه)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94149کپی شد!
713
۱