آینده

من به هر آینده ای مشکوکم
وقتی میشکنی غرورو میری
دل شکستن که نداره کاری
واسه تو که با خودت درگیری

سرنوشتم گره خورده در هم
وقتی دستاتو ازم می گیری
من که تَب می کنه حالم واست
تو برای کی داری می میری؟

بعدِ تو دیوونگی باهامه
وقتی میشم آدمی زنجیری
تو فراری میشی از احساسم
از تموم زندگیم در میری

من به هر آینده ای مشکوکم
وقتی میره دل به سویِ پیری
مثل چاقویی که تیزِ اما
در جِدالِ با تو که شمشیری

زخمِ دیروزی هنوز پابرجاس
تو که فردا رو ازم می گیری
شک به هر آینده ای اجباریس
وقتی از عشقِ قدیمیت سیری
……………………………….
Lyric band

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/94041کپی شد!
713
۵
۱
۳