طولانی ترین خواب

تویِ طوفانی ترین شبِ سکوت ، ته طولانی ترین خواب تنم

زیر آواری از این خاک سیاه ، چه سفیده رختِ روی بدنم

تویِ این آرامش ِ نمورِ خاک ، روزای سختی رو یادم میارم

دلم از غصه رها شد این دفعه ، دیگه خوبم ، دیگه دردی ندارم

صدای گریه میاد از اون بالا ، کیه که از رفتنم دلواپسه؟؟؟؟؟؟

صدای گریه به گوشم آشناست ، به گمونم که خودِ هم نفسه

هم نفس هم آشیون ِ زندگیم ، درد تنها شدنُ (رو) به کی بگیم؟؟

گریه آخرین پلِ جدایی ِ ، گریه کن، صبورِ خوبِ خونگیم

بعدِ گریه دلتُ (رو) راضی بکن ، زندگی بعدِ منم یه عادته

کم نیار توی غمار زندگی ، دخترم دست شما امانته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: