چقدر بی معنی

خودت بیا یک بار از این نگاه من رفتنتو ببین

چه بی سرو صدا چقدر بی معنی حالا برو بشین

ببین چطوری شد که من بدون تو چقدر خوردم زمین

حالا پاشو برو با این احوال بد دیگه منو نبین

با تو نبودمو هیچوقت نفهمیدم به غیرِ تنهایی

دیگه چه حسی هست که آدمو از مرگ دیگه نترسونه

از اون به بعد شب ها اصلا نخوابیدم ولی تو خوابیدی

یکی بگه این عشق منو از این بیشتر دیگه نخندونه

https://www.academytaraneh.com/9399کپی شد!
975
۶