صدای عاشقی

میرم از شهر تو بیرون ، دلم در بست تنهایی
می دونم واسه من سختِ ، گذرگاههای هر جایی
***
دلم تنگِ از این رویا ، از این آوای گیتارت
به گوشم می خوره امّا ، ختامِ گشت و دیدارت
***
صدای عاشقی بسِ ، دلم بوسیده سر کاری
بمیرم در غم هجرت ، از این حرفای تکراری
***
نگو شوخی نگو برگرد ، نگو در دل پشیمانی
نگو دیوار دل سنگِ ، نگو در عشقی سوزانی
***
تو بودی آتش قهرم ، تو بودی علت دردم
ندیدی وقت تنهایی ، بدونت زندگی کردم
***
هواست باشه من گفتم ، عذابم دادی بیهوده
شکستی قایق وصلم ، تو غرقی در به در زوده
***
بمون در التهاب عشق ، بمون در جنگ خودخواهی
منم رفتم از این فتنه ، خودت بد رنگِ طراحی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۵/۰۵/۱۳۹۴
۰۶/۰۸/۲۰۱۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

793
۲