پری

واسه ی پرنده بودن، بالمو باید بچینم
تا تو اوج مهربونی، دوباره تو رو ببینم

تو قضای روزگاری، بهترین گل زمونه
توی یه دنیای دیگه، تو میشی عزیز خونه

پری قشنگ و خوبم، زندگی ساز دوباره
بیا تو کنار قلبم، با یه انگشت اشاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: