حسادت دنیا

حواسم پرته انگاری
نه افسردم نه بیمارم
فقط جوری دلم رنجید
که از هر عشقی بیزارم/

خیال کردم طلب دارم
یه آغوش و یه عشق از تو
حالا که رفتی میبینم
یه چیزی هم بدهکارم/

یه جوری عاشقت بودم
که این دنیا حسودیش شه
ولی نامرده این دنیا
حسودیش شه تو نابودی/

ورق میگرده جوری که
امیدی نیس بهتر شه
واست جونی نمیمونه
بشی همونی که بودی/

میشی یه ادم دیگه
بدون عشق،افسرده
میگی زندم ولی انگار
یه حسی تو دلت مرده/

از این حسادته دنیا
از این بی رحمی بیزارم
فقط حواس من پرته
نه افسردم نه بیمارم…../

https://www.academytaraneh.com/93555کپی شد!
773
۱