چشمای تو ماهه این ماهه

به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن بر زبان آفرین

خدایا گناه منو عفو کن
چشاتو نگیر از نگاه دلم
امیدم به دستای پر مهرته
یه خطی بکش روو گناه دلم

توو ماهی که ماهش چشای توئه
نشد که گناهام کم تر بشه
تو که اشک چشمات بارون میشه
بذار چشم بد کارمم تر بشه

بذار تر بشه تا تو رو حس کنم
بفهمم هنوزم نگام میکنی
با چیک چیک بارون رووی ناودون
بفهمم هنوزم صدام میکنی

توو رنگین کمون دلت من سیام
بذار روو سفید شه دلم با دلت
توو سرمای دریای لذت گمم
بذار حس کنم گرمای ساحلت

توو ماهی که ماهش چشای توئه
بذار خورشید عشقتو حس کنم
دلم گرمه که تو دلت با منه
بذار امید عشقتو حس کنم

خدایا توو این ماه که آخرش
پر از رحمته قلب من رو ببخش
امیدم به دستای پر مهرته
گناهم رو با رحمتت تو ببخش

بذار که دوباره به سمتت بیام
توو رود نگاه تو جاری بشم
میخوام مثل یه قطره ی سر به زیر
تووی عمق راه تو جاری بشم

https://www.academytaraneh.com/93424کپی شد!
768
۲۱