عسلم

عسلم
چه حسه خوبی به تو دارم عسلم
میدونم، میدونم خیلی زیادی از سرم
پر آشوب دلم وقتی نباشی پیشم
با تو از هرکی بگی سر می شم
تو تمومه زندگیمی، نفسامی، جونی
میمیرم اگه نباشی خودتم می دونی
پرم از عشق و امید و آرزو می دونی
بگو تا آخر عمر کنار من می مونی
عسلم ، عسلم ، مهاله بی تو زندگی
می میرم واست اگه عاشقتم بهم بگی
تو تجسم بهاری پر عطر نرگسی
تو فرشته ای تو حوری بخدا مقدسی
پر آشوب دلم وقتی نباشی پیشم
با تو از هرکی بگی سر می شم
تو تمومه زندگیمی، نفسامی، جونی
میمیرم اگه نباشی خودتم می دونی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

607
۵