وابسته

بهت وابستگی دارم
تمومه لحظه و ساعت
من از تکراره فکره تو
نمیزارم بشم راحت

تو قلبت مهمونه عشقم
تحمل میکنه چشمات
به تو نزدیک ترین دورم
اینو میفهمم از حرفات

ترجیع بند:
(برای لمسه خوشبختی
باید هم قده تو باشم
من از راهای ترسیدن
بازم تنهایی رد میشم

حقیقت داره خوشبختی
ولی بی تو ازم دوره
همش میگم مواظب باش
چه شوره حسه دلشوره)

نمی ارزه به این چشمام
نگاهه خیره ای جز تو
یه حسی تو چشام دیدی
که حقش رو میخواد از تو

همون لحظه که محتاجم
دله تو بیخبر میره
توام راضی کنی من رو
خدا حقم رو میگیره

ترجیع بند:
(برای لمسه خوشبختی
باید هم قده تو باشم
من از راهای ترسیدن
بازم تنهایی رد میشم

حقیقت داره خوشبختی
ولی بی تو ازم دوره
همش میگم مواظب باش
چه شوره حسه دلشوره)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93372کپی شد!
702
۶