سکوت

حرفی بزن چیزی بگو، سکوت همیشه خوب نیست
شب با تموم وسعتش انگیزه ی غــــروب نیست
هر واژه دلتنگ توئه ، بانوی حـــــرفای قشنگ
رقص صداتو دوس دارم،با این سکوت بد بجنگ
حرفی بزن چیزی بگو ســــد سکوتُ پاره کن
دلتنگ حـــــرفای توام بازم به من اشاره کن
بزار تو این همه سکــــوت قفل لباتو بشکنم
یه عمـــــــره بین واژه ها دلواپس رسیدنم
حرفی بزن چیزی بگو ، از من هواتو پس نگیر
بارونی میشه چشم من ، توو لحظه های دلپذیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: