درس…

تو کلاس درس امروز
دیروز و فردا نبودن
هر کدوم نیمکتشون رو
انگاری ربوده بودن
***
دیروز تو کلاس کنکور
نمره ی عالی گرفته
عطرو بوی خونشون رو
هوای شادی گرفته
***
حالا بعده اون همه درس
مدرکی مونده رودستاش
وقتی فردا رو میبینه
اشک جم(جمع) میشه تو چشماش
***
فردای افسرده ی ما
دنبال یه لقمه نونه
پولاشو رو هم میزاره
تا بده کرایه خونه
***
گله از زمونه داره
که چرا نداره پارتی
حالا واسه خیلی کارا
میزنن کارت به کارتی
***
دیگه از همه ی دنیا
امیدش شده خدایی
خدایی که روزی شاید
بزنه به غم جدایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: