فاصله

انقد این فاصله طولانی شد

راه این خونه رو از یاد بردی

گفتی برگشتن من نزدیکه

این و گفتی و قسم میخوردی

تو همون بودی که گفتی جز من

کسی تو یادم و تو قلبم نیست

توی این رابطه احساساتت

بیشتر از من که مساوی هم نیست

که من و ساده فراموشت شد

منی که پای تو اینجا گیرم

که هنوز با یه اشارت هرجا

که بخوای حتی جهنم میرم

منم و یه البوم و چند تا عکس

که ازت موندو من و دق میده

با یه شالی که هنوز لا مصب

بوی عطرش بوی سابق میده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/93216کپی شد!
618
۵