سوال بی جواب

نازنین بازی رو بس کن/دله من طاقت نداره
اینقده شکسته شد که/نمیشه دووم بیاره
سایتون اینروزا خیلی ازدلم سنگینی کرده
نگاه همیشگیتون اینروزاحسابی سرده
میدونستی غموغصه ام به شماره وعددنیست؟
دل من جز تورو خواستن کار دیگه ای بلد نیست؟
خیلی وقته که میپرسم توچرا دوسم نداری؟
اما هربار یا نمیگی یا هزار بهونه داری
نازنین بازی روبس کن/بخدا من کم اوردم
کاش فریب اون نگاهو خنده هاتو نمی خوردم
واسه دل عادی شده که بدونه دوسش نداری
به تموم دردوزخماش حتی مرحم نمیذاری
میدونه دلت همیشه جای دیگه ای اسیره
اما حاضره واسه تواین شکستوبپذیره
قصه مون تمومه اما/عکس تواینجا تووقابه
توچرادوسم نداری یه سوال بی جوابه!!!!!!!!!!!!!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9321کپی شد!
1038
۲۶