بیا…بدون تو کمم

بیا یه کم تو فکر من
با یاد من نفس بکش
رو دستای عاشق من
کلید یک قفس بکش

بیا که بارونی بشی
چترتو گم کن توی باد
بوسه بده به چشم من
بزار بشه هر چی می خواد

من از صدات تازه می شم
مثل ترانه ی بهار
اگه پیشت کم میارم
تو خوبی کن به روم نیار

بیا با عطرت تو دلم
یه آسمون نو بساز
قدم بزن تو قلب من
یه بار به سادگیم بباز

بیا عسل تر از عسل
که تلخ بی تو بودنم
بزار اضافه شم به تو
بدون تو کمم..کمم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9311کپی شد!
1114
۵۵