حس تازه

طعم جدایی میده این روزا
زیباترین رویای این خونه
حسی بهم میگه این آرامش
انقد پا برجا نمی مونه
حسی بهم میگه که عکساتو
از روی دیوارا بردارم
کابوس رفتن میشه رویاهام
پلکامو روی هم که میذارم
طعم جدایی میده این روزا
حرفایی که رد و بدل میشه
با این غروری که تو چشماته
یخ میزنه رویامون از ریشه
حسی بهم میگه که میری باز
میبینه تو دستای تو تیشه
طعم جدایی میده این روزا
حرفایی که رد وبدل میشه

با تشکر از جناب بهبهانی عزیز بند آخر اصلاح شد

https://www.academytaraneh.com/92883کپی شد!
1087
۵۳