دوباره

دوباره دلم میخاد هرثانیه نگات کنم
همه ی وجودمو قربون اون چشات کنم
من اگه کویر غم باشم تو دریای منی
مث (ل) خواب شیرینی که تو رویای منی
با تو کوچه های دلواپسی عاشق میشن
جاده های بی صدا غرق شقایق میشن
میدونم که بودنت نبض نفس های منه
غروب بی تو برام مث غزل های غمه
ای ترانه ی شبانه، ای تو شور این زمانه
بیا در کنارم باش دیگه نگیر بهانه
صدای تو خیلی نازه فقط بادلم میسازه
با وجود تو کنارم غم زندگی میبازه

دوباره دلم میخاد باشی درکنار من
حسرت نبودنت دور بشه از حصار من
بی تو زندگی برام مث شب کابوسه
مث درده تو نفس ،همچو تب فانوسه
تو قشنگترین ستاره ی شب تار منی
آسمون هم میدونه که تو فقط یار منی
بودنت به هر طرف باشی صفا میاره
مث ابره که از اسمون میخاد بباره
ای ترانه ی شبانه، ای تو شور این زمانه
بیا در کنارم باش دیگه نگیر بهانه
صدای تو خیلی نازه فقط با دلم میسازه
با وجود تو کنارم غم زندگی میبازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: